ความตัดกันของสี :
ปรับขนาดตัวอักษร :
logo
ร่างกฎหมายที่สามารถเข้าชื่อผ่านระบบ e-initiative
ร่างกฎหมายในกระบวนการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
กระบวนการจัดทำร่างกฎหมาย
กระบวนการเสนอและวินิจฉัย \n ร่างกฎหมาย
กระบวนการเชิญชวนเข้าชื่อ \n เสนอกฎหมาย
กระบวนการเชิญชวนเข้าชื่อ \n เสนอกฎหมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าเว็บไซต์ของรัฐที่คุณอาจจะสนใจ
Chatbot Widget Test
ประเมินความพึงพอใจ
หน้าแรก
การจัดทำร่างกฎหมาย
การเสนอและวินิจฉัยร่างกฎหมาย
การเชิญชวนเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
การเสนอรายชื่อ
เกี่ยวกับเรา
ช่องทางการติดต่อเรา
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๔๒ ๕๙๐๐ ต่อ ๗๕๓๑
E-mail : Initiativeprocess@parliament.go.th
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 0
(ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566)
WCAG 2.0 ( ระดับ AA )
fb
การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย รัฐสภา
ที่อยู่
๑๑๑๑ ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
แผนที่
สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร